AMAR Translations

Biuro Tłumaczeń

Centrum Języków

Tłumaczenia techniczne i specjalistyczne

Dowiedz się dlaczego klienci nas polecają!

Nie lubisz “klikać”? Poniżej możesz przeczytać wszystko o naszej firmie i usługach jedynie przewijając ekran. Jeżeli zaś wolisz, możesz też czytać przechodząc na odpowiednie podstrony serwisu Centrum Języków.

Witamy na naszej stronie! Poznaj biuro tłumaczeń Centrum Języków!

Język obcy jest Ci naprawdę obcy? Bierzesz udział w międzynarodowej konferencji i potrzebny będzie przekład ustny? A może nie wiesz, jak poradzić sobie z dokumentacją czy instrukcją techniczną napisaną w języku branżowym? Doskonale trafiłeś! Biuro Centrum Języków rozwiąże Twój problem. Nasza firma powstała w 2004 roku, ale na rynku przekładów działamy już od 1995 roku, wyróżnia nas doświadczenie i profesjonalizm. Stawiamy przede wszystkim na translacje specjalistyczne. Dysponujemy zapleczem eksperckim z najróżniejszych branż. W naszym zespole pracują zawodowi i kompetentni tłumacze, każdy z nich specjalizuje się w konkretnej dziedzinie, co ułatwia i usprawnia realizację przekładu. Nasze biuro oferuje przekładny zarówno pisemne, jak i ustne.

Gwarantujemy wysoką jakość naszych przekładów. Stawiamy na stały kontakt z Klientem podczas procesu przekładu, tak by jak najbardziej dopasować tekst do jego potrzeb i oczekiwań. Oprócz standardowych przekładów każdy przetłumaczony tekst jest przez nas weryfikowany pod kątem poprawności językowej i merytorycznej. Na wysoką jakość oferowanych przez nas przekładów wpływa także fakt, że korzystamy z najlepszych dostępnych na rynku narzędzi, które wspierają proces przekładu tekstu. Nie stosujemy jednak żadnych automatycznych translatorów. Dzięki temu przetłumaczony przez naszych specjalistów tekst jest wiernym przekładem, poprawnym językowo i merytorycznie. Zatem, jeśli szukasz dobrego biura tłumaczeń, zgłoś się do nas. O naszym profesjonalizmie świadczą nasi dotychczasowi klienci – a było ich niemało. Ich satysfakcja jest najlepszą dla nas reklamą. Zapraszamy do zapoznania się z działem Referencje. Zobacz, co inni o nas mówią i dlaczego nas polecają.
Pomożemy Ci zarówno jeśli chodzi o przekłady pisemne Warszawa, jak i ustne Warszawa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Dowiedz się, co dla Ciebie przygotowaliśmy i jak wygląda realizacja poszczególnych usług. Centrum Języków to najlepsze biuro Warszawa. Przekonaj się o tym sam!

Zapewniamy poufność tłumaczeń!

Centrum Języków to nowoczesne biuro tłumaczeniowe – dlatego wiemy, że sam przekład tekstu to niejedyna usługa, którą powinnyśmy zapewniać. Zlecając nam przekład możesz być pewny, że bezpieczeństwo powierzonych nam danych będzie dla nas priorytetem. To jeden z głównych standardów, które stanowią filary naszej firmy. Wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy zobowiązują się pisemnie do ochrony danych, których przekładem się zajmują. Wszystkie tłumaczone teksty traktujemy jako poufne. Podpisujemy także indywidualne umowy z Klientami, w których gwarantujemy ochronę danych. Wszystkie dokumenty – zarówno oryginały, jak i gotowe już przełożone teksty są przez nas przechowywane na serwerze wewnętrznym odciętym od sieci publicznej. Nasze biuro oferuje także przekłady pisemne Warszawa i ustne Warszawa wykonywane przez tłumaczy z ważnym poświadczeniem bezpieczeństwa uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych, wydawanym przez ABW lub SKW, zgodnie ze standardami NATO. Dzięki temu nasz tłumacz zajmie się zleceniem w miejscu, które wskaże Klient i dokumentacja wówczas nie opuści siedziby firmy czy biura Klienta. Bezpieczeństwo tłumaczonych przez nas danych jest dla nas jedną z najważniejszych kwestii, a warto zawrócić uwagę na to, że niewiele biur translatorskich oferuje takie pisemne potwierdzenie stosowania najwyższych standardów w kwestii ochrony danych Klienta. Dlatego, jeśli szukasz firmy, która nie tylko profesjonalnie i kompetentnie zrealizuje przekład, ale i zapewni Ci poufność danych – wybierz nasze biuro, najlepsze biuro tłumaczeniowe w Warszawie i w okolicach! Polecamy!

Przekłady pisemne Warszawa i okolice

Zgodnie z definicją przekłady pisemne to interpretacje znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym i przygotowanie odpowiednika, który przekazuje to samo znaczenie w języku docelowym. Wyróżnia się dwa ich rodzaje – przekłady przygotowywane przez człowieka oraz przekłady generowane komputerowo. Wiadomo, że te pierwsze są bardziej dokładne, poprawne i lepsze jakościowo. Dokonując pisemnego przekładu koniecznie, trzeba zwrócić uwagę na takie czynniki, jak kontekst kulturowy, różnice systemowe obu języków, różne alfabety i systemy zapisu czy idiomy. Przekłady pisemne Warszawa są najczęściej wybieraną usługą z oferty biura tłumaczeniowego.

Nasze biuro oferuje translacje pisemne przede wszystkim tekstów technicznych oraz specjalistycznych tekstów branżowych. Posiadamy dział przekładów prawniczych, finansowych, ubezpieczeniowych oraz tekstów z pokrewnych branż. Jak tłumaczymy teksty pisemne? Rozpoczynamy od standardowych działań, dzięki którym będzie można łatwiej zająć się samym przekładem. A są to takie czynności, jak:

 • analiza tekstu,
 • zdefiniowanie tematyki,
 • określenie grupy docelowej,
 • zdefiniowanie funkcji tekstu.
Takie działania umożliwiają dobór odpowiedniego specjalisty-tłumacza. A pracują w naszym biurze zawodowi, kompetentni i doświadczeni tłumacze oraz native speakerzy. Zajmujemy się przekładami pisemnymi z języka polskiego na języki europejskie i na wszystkie najważniejsze języki pozaeuropejskie oraz przekładami z języków europejskich i najważniejszych języków pozaeuropejskich na język polski. Tłumaczymy wszelką dokumentację w formie pisemnej – jak między innymi instrukcje, umowy, katalogi, dokumenty techniczne, korespondencje, broszury oraz wiele, wiele innych najróżniejszych tekstów. Zajmujemy się także przekładami pisemnymi, które zaliczają się do kategorii techniczne czy specjalistyczne – o tym można dowiedzieć się poniżej. Zapraszamy zatem do kontaktu z nami. Gwarantujemy najlepsze przekłady pisemne Warszawa – rzetelnie, zgodnie z oryginalnym tekstem, poprawnie merytorycznie i językowo oraz terminowe!

Przekłady ustne Warszawa i okolice

Drugim rodzajem wykonywanych powszechnie przekładów są translacje ustne. A jest to czynność, którą wykonuje osoba trzecia (czyli tłumacz), powodując, że dwoje (lub więcej) rozmówców, którzy nie komunikują się tym samym językiem może się porozumieć. Wyróżnia się przekłady ustne szeptane, konsekutywne oraz konferencyjne symultaniczne (ustne równoczesne). Do przekładów ustnych należą także przekłady typu liaison (czyli ustne przekładanie zdania po zdaniu) oraz a vista (czyli przekład ustny tekstu pisanego).

Translacje ustne szeptane wykorzystuje się na kameralnych spotkaniach czy rozmowach, wówczas tłumacz towarzyszy Klientowi podczas tego spotkania i na bieżąco przekłada z jednego języka na drugi i odwrotnie. Podczas większych imprez typu konferencje, kongresy, targi itp. stosuje się translacje konsekutywne, czyli powtarzanie większych fragmentów wypowiedzi osoby mówiącej. Wymiennie stosuje się ustne przekłady symultaniczne, czyli jednoczesne z wypowiedziami prelegentów. Ten typ przekładu wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu, czyli dźwiękoszczelnych kabin, mikrofonów oraz sprzętu nagłaśniającego W naszej ofercie oprócz tłumacza zapewniamy również sprzęt, transport i obsługą techniczną na czas konferencji. Ustny przekład symultaniczny przekazywane jest z opóźnieniem lub w czasie rzeczywistym, może też zostać zarejestrowane jako materiał archiwalny.
Nasze biuro Warszawa gwarantuje doświadczonych i fachowych tłumaczy, którzy zapewniają przekłady ustne Warszawa oraz obsługę techniczną. Zawsze dobieramy tłumaczy, którzy specjalizują się w danej dziedzinie. Pomagamy w dobrze rodzaju przekładu. Uczestniczymy zarówno w indywidualnych rozmowach, spotkaniach, zebraniach, jak również w konferencjach, na targach oraz kongresach. Podczas kameralnych rozmów zobowiązujemy naszych tłumaczy do zachowania najwyższej dyskrecji i poufności. Polecamy również przysięgłe przekłady tego typu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Polecamy najbardziej profesjonalne i kompetentne przekłady ustne Warszawa. Nie czekaj, skontaktuj się z nami już dziś.

Czym są przekłady przysięgłe?

Dokumenty o charakterze urzędowym, a zatem formalnym nie mogą być tłumaczone w taki sam sposób, jak wszystkie inne pozostałe, zwykłe teksty. Wymagają one uwierzytelniania. A takie uwierzytelnienie jest równoznaczne z koniecznością przekładu dokumentu przez tłumacza przysięgłego, czyli poświadczenia jego pieczątką i podpisem zgodności tekstu z oryginałem. Aby otrzymać takie uprawnienia należy spełnić kilka warunków – konieczne jest posiadania obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów, które są członkami Unii Europejskiej bądź należą do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej bądź też na zasadach wzajemności są obywatelami innego państwa. Kandydat na tłumacza przysięgłego musi znać język polski, być osobą zdolną do pełnienia czynności prawnych, nie może to być osoba karana za przestępstwa umyślne, wykroczenia skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Wymagane jest także ukończenie wyższych studiów i uzyskanie tytułu magistra lub tytułu równorzędnego. Konieczne jest także zdanie egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości ze znajomości umiejętności językowych. Nasze biuro zatrudnia uprawnionych profesjonalnych tłumaczy, który mogą przekładać dokumenty przysięgłe.

Jakie dokumenty muszą zostać uwierzytelnione? Nasze biuro oferuje między innymi przekłady przysięgłe Warszawa takich danych, jak:

 • dokumenty urzędowe,
 • niektóre dokumenty techniczne,
 • pisma procesowe,
 • umowy handlowe.
Nasze biuro przygotowuje przekłady przysięgłe. Oferujemy najlepsze, profesjonalne i rzetelne przekłady przysięgłe Warszawa. Zajmują się nimi osoby, które posiadają uprawnienia tłumacza przysięgłego. Nasi tłumacze są również fachowcami w konkretnych dziedzinach, dzięki czemu przekłady – zarówno ustne, jak i pisemne, będą jeszcze bardziej poprawne merytorycznie. Oferowane przez nas przekłady przysięgłe Warszawa charakteryzują się takim samym poziomem jakościowym, jak i regularne przekłady. Wśród naszych usług można znaleźć pisemne i ustne przekłady przysięgłe Warszawa. Podczas ważnych spotkań (np. na międzynarodowym szczeblu, podczas istotnych negocjacji itp.) konieczne są przysięgłe przekłady ustne Warszawa. Nasze buro również je zapewnia. Zapraszamy do kontaktu – przygotowaliśmy atrakcyjne ceny. Nasze biuro to najlepsze przekłady przysięgłe Warszawa– ustne i pisemne.

Nasze biuro oferuje przekłady techniczne i specjalistyczne Warszawa!

Znajomość języków obcych we współczesnym świecie jest bardzo duża. Dlatego maleje zapotrzebowanie na zwykłe, regularne przekłady. Jednak mało osób radzi sobie z dokumentami branżowymi pisanymi z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego, np. technicznymi. Stąd też nasze biuro Warszawa stawia raczej na przekłady techniczne i specjalistyczne. Przekładamy dokumenty oraz rozmowy, nasze przekłady techniczne i specjalistyczne Warszawa obejmują takie dziedziny, jak:

 • finanse,
 • prawo,
 • energetyka,
 • wojskowość,
 • motoryzacja,
 • budownictwo,
 • informatyka,
 • medycyna,
 • marketing,
 • Unia Europejska,
 • przemysł,
 • ubezpieczenia.
Wykonujemy przekłady techniczne i specjalistyczne Warszawa – ustne oraz pisemne, a nawet przysięgłe. Szczególnie rozwinęliśmy usługę przekładów z zakresu dwóch dziedzin – motoryzacji i finansów. W ramach tej pierwszej tłumaczymy techniczne i specjalistyczne katalogi, broszury, ulotki, instrukcje samochodów, artykuły motoryzacyjne, instrukcje dla serwisów oraz materiały szkoleniowe dla dealerów i serwisantów, jak również specjalistyczne czy techniczne teksty komend i wyświetlaczy skanerów do diagnostyki samochodów w serwisach i instrukcje serwisowe. Pisemne translacje z branży finansowej obejmują sprawozdania roczne, raporty finansowe i analizy oraz opinie biegłych, bilanse, rachunki zysków i strat, artykuły, referaty, publikacje naukowe, książki i inne teksty ekonomiczne.
Zarówno ustne, jak i pisemne przekłady techniczne i specjalistyczne Warszawa wymagają od nas o wiele więcej pracy, umiejętności i zaangażowania. Stawiamy na precyzyjne oddanie treści, ale z zachowaniem poprawności językowej i merytorycznej. Łączymy precyzyjną znajomość branżowego nazewnictwa (pracują dla nas między innymi inżynierowie, ekonomiści czy biegli rewidenci) z poprawnością (tekst techniczny i specjalistyczny zostanie poprawiony przez korektorkę z wykształceniem polonistycznym – dzięki temu będzie łatwy w odbiorze). Zapewniamy fachowe przekład specjalistycznych i branżowych tekstów. Nasze biuro oferuje także techniczne przekłady ustne, a nawet w razie konieczności wykonujemy techniczne przekłady przysięgłe. Wyróżnia nas doświadczenie i odpowiednie kompetencje. Biuro Centrum Języków – to najlepsze przekłady specjalistyczne i techniczne Warszawa.

Tłumaczymy ekspresowo!

Potrzebujesz przekład na wczoraj? Nasze biuro Warszawa to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy pracują pod presją czasu. Przekład w tym samym dniu albo w bardzo krótkim czasie? To możliwe. Przygotowaliśmy taką ofertę ekspresowych tłumaczeń. Natychmiast wykonujemy wycenę realizacji, a następnie po jej akceptacji przez Klienta zajmujemy się przekładem. Formalności ograniczamy do niezbędnego minimum. Wszystko po to, by jak najszybciej przejść do właściwej realizacji. Nasze biuro to najlepsi specjaliści pracujący w fachowych zespołach. A ekspresowe translacje pisemne przez nich wykonane charakteryzują się precyzyjnością, wysoką jakością, poprawnością oraz meteorytyką i oczywiście czas pracy nie ma żadnego wpływu na poziom przekładanych przez tłumaczy tekstów.

Ekspresowo tłumaczymy pisemne teksty regularne oraz pisemne specjalistyczne i techniczne teksty z najróżniejszych branż (między innymi takich, jak finanse, prawo, medycyna, energetyka, bezpieczeństwo, motoryzacja, budownictwo, informatyka, marketing, Unia Europejska, przemysł czy spawalnictwo). Zajmujemy się także ich korektą, weryfikacją – by były poprawne również pod kątem stylistycznym i merytorycznym – oraz przygotowaniem do druku. Możemy także zająć się tak wyspecjalizowanymi usługami (które zresztą dotyczą też regularnych tłumaczeń), jak redakcja tekstów, przekład filmów, stron internetowych oraz oprogramowania.
Od dziś już się nie musisz obawiać się, że brak przekładu spowolni Twoją pracę lub pokrzyżuje plany. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami i zamówisz usługę ekspresowego przekładu. Zapraszamy do kontaktu – czekamy na maile oraz telefony, można również wysłać zapytanie do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie. Tłumaczymy na wczoraj – szybko, sprawnie, ale z zachowaniem wszystkich naszych najwyższych standardów. Przekonaj się sam, w jakim tempie działa biuro Centrum Języków – najlepsze biuro!

Kilka słów podsumowania

Zapraszamy wszystkich do skorzystania z usług Centrum Języków. Nasze biuro zapewnia wysokiej jakości przekłady różnego typu – przekłady ustne Warszawa (szeptane, symultaniczne, konsekutywne), pisemne Warszawa, regularne, przysięgłe Warszawa, specjalistyczne, techniczne i ekspresowe. Gwarantujemy kompetentnych, doświadczonych i profesjonalnych tłumaczy-specjalistów z konkretnych branż. Pracujemy w zespołach, które kompleksowo zajmują się przekładanym tekstem. Nie tylko go tłumaczą, ale również kolejno weryfikują, przeprowadzają jego korektę, redagują oraz przygotowują do druku. Nasze biuro to także najlepszej jakości przekłady ustne. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą, którą poleca nasze biuro Warszawa. Czekamy na kontakt! Warto nam zaufać, czy potrzebujesz przekłady pisemne czy ustne, mniej lub bardziej specjalistyczne – zleć je nam!